ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลเข้าสู่
ระบบรายงานข้อมูลการตายสำหรับโรงพยาบาล ขอให้ท่านใช้ ชื่อผู้ใช้(username) และรหัสผ่าน(password) ของแต่ละโรงพยาบาลที่ได้รับจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดของท่านเพื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลการตายสำหรับโรงพยาบาล

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกข้อมูล ท่านสามารถใช้ ชื่อผู้ใช้(username) และรหัสผ่าน(password) ดังกล่าวซ้ำกันได้ในคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่อง เพื่อช่วยกันกรอกข้อมูลได้ครั้งละหลายๆ คนตามข้อมูลการตายของประชากรที่เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ ซึ่งจะทำให้การกรอกข้อมูลเสร็จลุล่วงได้เร็วขึ้น

เมื่อพบปัญหาและข้อสงสัย ตลอดจนมีข้อแนะนำต่างๆ ท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้โดยใช้กระดานข่าว(webboard) ที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำขึ้นจากเมนูด้านบน หรือแจ้งเข้ามายังกระดานข่าว ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่ Home Page ที่ชื่อ Health Data หัวข้อ ระบบรายงานข้อมูลการตายสำหรับโรงพยาบาล ได้โดยตรง

กรณีที่มี ปัญหา ข้อสงสัยทางด้านวิธีการจัดเก็บข้อมูล ระบบรายงานข้อมูลการตายสำหรับโรงพยาบาล ท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และในกรณีที่มี ปัญหาทางด้านเทคนิกวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับระบบรายงานข้อมูลการตายสำหรับโรงพยาบาล ท่านสามารถสอบถามและติดตามความเคลื่อนไหว ตลอดจน Update โปรแกรมใน Version ใหม่ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้ที่ Home Page ที่ชื่อ http://healthdata.moph.go.th หรือ http://ipcu.moph.go.th

บันทึกข้อมูลการตายปี 2559-2560

บันทึกข้อมูลการตายปี 2558

บันทึกข้อมูลการตายปี 2557

ข้อมูลการตายปี 2556

ข้อมูลการตายปี 2555

ข้อมูลการตายปี 2554

Download ข้อมูลการตายปี 2549

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  ขั้นตอนและวิธีการรายงานข้อมูลเข้าสู่
ระบบรายงานข้อมูลการตายสำหรับโรงพยาบาล
โดยให้แต่ละโรงพยาบาลยึดถือวิธีการรายงานข้อมูลการตายตามเอกสาร "วิธีการรายงานข้อมูลการตายสำหรับโรงพยาบาล" ซึ่งจัดทำโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งท่านผู้รับผิดชอบงานสามารถ Download ได้จาก Link ด้านล่างนี้..

รายละเอียด