ข้อมูลสาเหตุการตายของประเทศไทย  พบว่ามีปัญหาเนื่องมาจากการระบุสาเหตุการตายยังไม่ได้มาตรฐาน  พบว่ามีการเขียนรูปแบบการตาย (Mode of Death) อยู่เป็นจำนวนมาก   จากการตรวจสอบข้อมูลสาเหตุการตายของจำนวนการทั้งหมดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน  2549  และ มกราคม – มิถุนายน 2550   เปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มอาการที่ระบุไม่ชัดแจ้ง  พบว่าเขต 3 , 9 , 11 , 14 , 16 , 17 , 19 และ 19  มีเปอร์เซ็นที่ลดลง

จำนวนตาย และร้อยละการตายจำแนกตามกลุ่มอาการที่ระบุไม่ชัดแจ้ง  
พ.ศ. 2549-2550  (มกราคม-มิถุนายน)

 เขต

 พ.ศ. 2549 (มกราคม - มิถุนายน)

พ.ศ. 2550 (มกราคม - มิถุนายน)

จำนวนตาย
ไม่ชัดแจ้ง

ตายทั้งหมด

ร้อยละ

จำนวนตาย
ไม่ชัดแจ้ง

ตายทั้งหมด

ร้อยละ

1

9854

22894

43.04

10380

23359

44.44

2

4851

11464

42.32

5048

11760

42.93

3

4391

7920

55.44

4559

9316

48.94

4

4066

9441

43.07

4341

9869

43.99

5

3056

7550

40.48

3230

7638

42.29

6

4952

11093

44.64

5084

11368

44.72

7

2159

5205

41.48

2401

5570

43.11

8

3747

9016

41.56

4004

9316

42.98

9

3275

8944

36.62

3225

9043

35.66

10

4241

9292

45.64

4503

9656

46.63

11

2910

8490

34.28

2988

8980

33.27

12

5122

12267

41.75

5474

12474

43.88

13

8102

18140

44.66

8461

18712

45.21

14

4754

11006

43.19

4911

11431

42.96

15

1795

4435

40.47

1926

4650

41.42

16

3419

7220

47.35

3302

7205

45.83

17

1088

2521

43.16

1144

2809

40.73

18

2869

5350

53.63

2772

5409

51.25

19

2333

4691

49.73

2324

4853

47.89

ทั้งประเทศ

84130

176939

42.66

87261

183418

42.93

จังหวัดที่อยู่ในโครงการพัฒนาที่เขียนหนังสือรับรองการตาย ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี  ตราด  อุบลราชธานี  ราชบุรี  สุราษฏร์ธานี  และชุมพร  เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกลุ่มอาการที่ระบุไม่ชัดแจ้งของสาเหตุการตายเป็นรายจังหวัดระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน  2549  และ มกราคม – มิถุนายน 2550  ปรากฏว่า จังหวัดอุบลราชธานี  และชุมพร  มีเปอร์เซนต์ที่ลดลงจากปี 2549

จำนวน และร้อยละการตายจำแนกตามกลุ่มอาการที่ระบุไม่ชัดแจ้ง
พ.ศ. 2549 – 2550 (มกราคม – มิถุนายน)


จังหวัด

พ.ศ.2549 (มกราคม-มิถุนายน)

พ.ศ. 2550 (มกราคม-มิถุนายน)

จำนวนตาย
ไม่ชัดแจ้ง

ตายทั้งหมด

ร้อยละ

จำนวนตาย
ไม่ชัดแจ้ง

ตายทั้งหมด

ร้อยละ

ลพบุรี

985

2677

36.8

1143

2839

40.3

ตราด

215

569

37.8

252

627

40.2

อุบลราชธานี

2145

4961

43.2

2088

5135

40.7

ราชบุรี

1236

2989

41.4

1288

3039

42.4

สุราษฏร์ธานี

1107

2664

41.6

1274

2840

44.9

ชุมพร

618

1046

59.1

568

1443

39.4

           

หมายเหตุ   

19 เขต  ได้แก่

เขต 1

เชียงใหม่ , ลำพูน , ลำปาง , แพร่ , พะเยา , เชียงราย ,แม่ฮ่องสอน , น่าน

เขต 2

อุตรดิตถ์ , ตาก , สุโขทัย , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์

เขต 3

นครสวรรค์ , อุทัยธานี , กำแพงเพชร , พิจิตร

เขต 4

นนทบุรี , ปทุมธานี , อยุธยา , อ่างทอง

เขต 5

ลพบุรี , สิงห์บุรี , ชัยนาท , สระบุรี

เขต 6

ราชบุรี , กาญจนบุรี , สุพรรณบุรี , นครปฐม

เขต7

สมทุรสาคร , สมุทรสงคราม , เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์

เขต 8

สมุทรปราการ , ฉะเชิงเทรา , ปราจีนบุรี , นครนายก , สระแก้ว

เขต 9

ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี , ตราด

เขต 10

หนองบัวลำพู , อุดรธานี , เลย , หนองคาย

เขต 11

กาฬสินธุ์ , สกลนคร , นครพนม , มุกดาหาร

เขต 12

ขอนแก่น , มหาสารคาม , ร้อยเอ็ด

เขต 13

นครราชสีมา , บุรีรัมย์ , สุรินทร์ , ชัยภูมิ

เขต 14

ศรีสะเกษ , อุบลราชธานี , ยโสธร , อำนาจเจริญ

เขต 15

สุราษฏร์ธานี , ระนอง , ชุมพร

เขต 16

นครศรีธรรมราช , ตรัง ,พัทลุง

เขต 17

กระบี่ , พังงา , ภูเก็ต

เขต 18

ปัตตานี , ยะลา ,นราธิวาส

เขต 19

สงขลา , สตูล