หน้าหลัก การรับรองสาเหตุการตาย Download Webboard  
 
 
           
POSTER หลักการบันทึกสาเหตุการตาย

High Resolution High Resolution ขนาด 3.00 MB
Low Resolution Low Resolution ขนาด 1.20 MB
 
           

คู่มือ การรับรองสาเหตุการตาย

BOOK คู่มือ ขนาด 740 KB
 
           
CLIP VDO การบรรยายวิชาการ
เรื่องสาเหตุการตายและการรับรองสาเหตุการตาย
โดย ผศ.นพ.วรรษา เปาอินทร์

High ResolutionHigh Resolution ขนาด 485 MB
Low ResolutionLow Resolution ขนาด 88 MB
 
 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข