หน้าหลัก การรับรองสาเหตุการตาย Download Webboard ข้อมูลสาเหตุการตายของประเทศไทย
Underlying Causes of Deaths


รายละเอียด


>>โรคที่เกิดขึ้นอันทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ
ต่อเนื่องกันมา จนนำไปสู่การเสียชีวิต

>>ในกรณี การบาดเจ็บ สาเหตุการตาย คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันทำให้เกิดการบาดเจ็บ
เช่น อุบัติเหตุตกจากที่สูง,มาตกรรมโดยอาวุธปืน
ขับมอเตอร์ไซด์ชนรถยนต์

Mode of Death

>>คำที่แสดงว่า อวัยวะสำคัญหยุดทำงาน

>>เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตไม่นาน
>>>หัวใจล้มเหลว,หายใจล้มเหลว
>>>ระบบไหลเวียนฌลหิตล้มเหลว
>>>สมองหยุดทำงาน
>>>หัวใจหยุดเต้น

!!!!!!ไม่ใช่สาเหตุการตาย!!!!!!!
 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข